Najnovšie dražby

Močiar, Banská Štiavnica

35 900,00 €
16.09.2019
28.08.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Močiar, Banská Štiavnica

35 900,00 €
16.09.2019
28.08.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Gbelce, Nové Zámky

10 700,00 €
17.09.2019
28.08.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Komárno, Komárno

17 400,00 €
21.08.2019
14.08.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Gabčíkovo, Dunajská Streda

25 200,00 €
15.08.2019
02.08.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Krásnovce, Michalovce

48 900,00 €
03.09.2019
22.08.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Šurany, Nové Zámky

 • Minimálne prihodenie
Detail

Nižný Komárnik, Svidník

124 000,00 €
03.09.2019
22.08.2019
 • Minimálne prihodenie
 • Dražobná zábezpeka
 • Najnižšie podanie
Detail

Košúty, Galanta

 • Minimálne prihodenie
Detail