Najnovšie dražby

Levice, Levice

35 500,00 €
09.11.2020
29.10.2020
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail

Bíňa, Nové Zámky

25 000,00 €
03.11.2020
27.10.2020
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail

Nižná, Tvrdošín

33 300,00 €
03.11.2020
21.10.2020
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail