RD Handlová - Stará cesta, okres Prievidza Dom

RD Handlová, Stará cesta 954/42, Handlová

85 200,00 €

Popis predmetu

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Handlová, obec: HANDLOVÁ, okres: Prievidza, zapísané na liste vlastníctva č. 2296 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza pod B4:

  1. rodinný dom s.č. 954 postavený na pozemku parc. č. 2951/1,
  2. pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 2951/1 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 478m², parcela registra „C“KN parc. č. 2951/2 druh pozemku: orná pôda o výmere 249m², parcela registra „C“KN parc. č. 2952/1 druh pozemku: záhrada o výmere 579m²,

Podiel 1/1

 

Opis predmetu dražby:

A. 1. Rodinný dom č.súp. 954 je samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa  v okrajovej obytnej zóne mesta Handlová,  konkrétne na ulici Stará cesta č. 42. V mieste je primeraná občianska vybavenosť charakteru obchodov a služieb zodpovedajúca polohe nehnuteľnosti v okrajovej časti mesta. Rodinný dom je prístupný po spevnených cestných komunikáciách, je napojený na základné inžinierske siete, t.j. elektroinštaláciu a vodu z verejných sietí, kanalizáciu do vlastnej žumpy, prípojku plynu nemá.

Dispozične má dve nadzemné podlažia, nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva, podľa predložených podkladov a zistení pri miestnom šetrení bol pôvodný dom postavený v rokoch 1890, od roku 2009 prebieha postupne celková rekonštrukcia domu, pri ktorej boli okrem základov, zvislých konštrukcií, stropov a časti deliacich konštrukcií vymenené všetky ostatné stavebné konštrukcie a vybavenie domu, pri rekonštrukcii bola pristavaná vstupná veranda domu /nie je zakreslená v katastrálnej mape/. 

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové, zvislé obvodové múry sú kamenné v hrúbke do 60 cm, deliace konštrukcie sú murované, stropy sú nad prízemím železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi, nad poschodím drevené trámové, v izbách s viditeľnými trámami, strecha je sedlová, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, vonkajšie omietky v prevažnej ploche vápennocementové hladké. Podlahy sú v izbách plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby, schodisko je drevené. Okná a vchodové dvere sú plastové, vnútorné dvere drevené plné hladké alebo zasklené dyhované. Dom je napojený na elektroinštaláciu a vodu z verejných sietí, kanalizáciu do žumpy, prípojku plynu nemá, vykurovanie je ústredné, zdrojom je kotol na tuhé palivo /peletky/ umiestnený v kuchyni prízemia, radiátory sú oceľové panelové, na ohrev TÚV slúži elektrický bojler.

1. Nadzemné podlažie (1.NP) s rozmermi 14,00*6,60+3,80*2,10 o výmere 100,38 m2, Dispozične sa v prízemí domu nachádzajú vstupná veranda, kuchyňa, jedna izba, kúpeľňa s WC a sklad so schodiskom na poschodie. V kuchyni prízemia je linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 2,60 m s nerezovým drezom, pákovou batériou, elektrický sporák, kotol ÚK, za linkou sú keramické obklady, v kúpeľni prízemia sú smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo, WC, elektrický bojler, batérie sú nerezové pákové, steny kúpeľne sú s keramickými obkladmi.

2. Nadzemné podlažie (2.NP) s rozmermi 14,00*6,60 o výmere 92,4 m2, Dispozične na poschodí sú chodba so schodiskom, pracovňa, kúpeľňa s WC a dve izby. V kúpeľni na poschodí sú sprchový kút, umývadlo a WC so zabudovanou nádržkou v stene, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi.

 

B.  Príslušenstvo

1. Hospodárska budova postavená  na p.č. 2951/1, 2951/2 nachádza sa v zadnej časti dvora domu. Má jedno nadzemné podlažie s rozmermi 13,60*7,30 o výmere 99,28 m2, hospodárska budova nie je podpivničená. Stavba je v časti murovaná, v časti altánkového sedenia z prednej strany otvorená. Základy stavby sú betónové pásové, zvislé konštrukcie prevažne murované zo zmiešaných murív, deliace konštrukcie murované. Stropné konštrukcie sú drevené trámové, v altánku bez stropov, strechy pultové, krytina z plechových lisovaných šablón, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, podlahy z dlažieb, alebo s cementovým poterom, dvere drevené plné hladké, okno na dielni plastové. Stavba je napojená na elektroinštaláciu, vodu aj kanalizáciu /do žumpy/. Dispozične sa v budove nachádzajú dielňa, dreváreň, altánok, letná kuchyňa a WC. Samostatné WC je s umývadlom a pisoárom. Steny WC sú s keramickými obkladmi, v altánku je krb s otvoreným ohniskom. Začiatok  užívania je od  roku 2010.

2. Plot – oplotenie na p.č. 2951/1, 2951/2, 2952/1, jedná sa o oplotenie v dĺžke 153,00 m. Základy z sú kameňa a betónu.  Výplň plotu je murovaný do hrúbky 30 cm z tehál alebo plotových tvárnic  o výmere 326,00 m2. Plotové vráta 2 Ks a vrátka 1 ks  sú kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov. Začiatok užívania od r. 2009.

3. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke15,00+8,00 = 23 bm. Je z PVC potrubia DN 25 vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 2010.

4. Kanalizačná prípojka je zhotovená z plastového  potrubia o DN 150 mm v dĺžke 2,00+22,00 = 24 bm, zhotovená v roku 2008.

5.  Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o objeme 5,00  m3, ktorá bola zhotovená v roku 1980.

6. Prípojka el. energie je to NN káblová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm v dĺžke 25,00 bm zhotovená bola  v roku 1980.

7. Spevnené plochy.  Plochy s povrchom dláždeným - betónovým. Betónové dlaždice - kladené do piesku o rozmeroch 22,00*5,00+6,00*1,20+9,50*3,20+12,00*8,00 = 243,6 m2, zhotovené v roku 2015.

8. Oporné múry na p.č. 2951/1, 2952/1 sú zhotovené železobetónové – monolitické o výmere 12,00*1,20/2*0,30+8,00*1,50*0,30+15,00*1,20*0,30+7,00*1,20*0,30 = 13,68 m3 , zhotovené v roku 2015.

 

C. Pozemky

Pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 2951/1 druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 478m²,

Pozemok- parcela registra „C“KN parc. č. 2951/2 druh pozemku: orná pôda o výmere 249m²,

Pozemok- parcela registra „C“KN parc. č. 2952/1 druh pozemku: záhrada o výmere 579m²,

Pozemky sú umiestnené okrajovej časti mesta Handlová.

                                               

Opis stavu predmetu dražby :

Z predložených podkladov a zistení pri miestnom šetrení bol pôvodný dom postavený v rokoch 1890, od roku 2009 prebieha postupne celková rekonštrukcia domu, pri ktorej boli okrem základov, zvislých konštrukcií, stropov a časti deliacich konštrukcií vymenené všetky ostatné stavebné konštrukcie a vybavenie domu, pri rekonštrukcii bola pristavaná vstupná veranda domu.  Opotrebenie nehnuteľnosti je vzhľadom na vek pôvodnej stavby a postupne vykonávanú rekonštrukciu stanovený analytickou metódou.

Prílohy

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan Ágh


Telefón
+421 915 360 193
Email
s.agh@licitator.sk