Handlová, Prievidza

85 200,00 €
03.12.2019
21.11.2019
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail

Klenovec, Rimavská Sobota

23 800,00 €
26.11.2019
20.11.2019
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail

Gbelce, Nové Zámky

10 700,00 €
17.09.2019
11.09.2019
  • Minimálne prihodenie
  • Dražobná zábezpeka
  • Najnižšie podanie
Detail