Najnovšie dražby

Hnuteľná vec
Prvé
1,03 €
Hnuteľná vec
Prvé
1,03 €
Hnuteľná vec
Prvé
1,03 €
Hnuteľná vec
Prvé
Hnuteľná vec
Prvé
gavel 13.12.2023
visibility 12.12.2023
0,77 €
Hnuteľná vec
Prvé
gavel 13.12.2023
visibility 12.12.2023
0,77 €
Podnikateľský objekt
Prvé

Priamy predaj haly v Podbrezovej

Valaská - Piesok, Brezno
400 000,00 €